Model uitgifteovereenkomst in kader van zgn. Vlaams vriendenaandeel online beschikbaar

Natuurlijke personen met fiscale woonplaats in Vlaanderen kunnen, door geld te storten op de rekening van een kmo gevestigd in Vlaanderen - waarvan zij geen bedrijfsleider of werknemer  in de betrokken kmo (alsook hun echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner) zijn - op een fiscaal gunstige manier nieuwe aandelen van deze kmo verwerven.

Model uitgifteovereenkomst in kader van zgn. Vlaams vriendenaandeel online beschikbaar

Natuurlijke personen met fiscale woonplaats in Vlaanderen kunnen, door geld te storten op de rekening van een kmo gevestigd in Vlaanderen - waarvan zij geen bedrijfsleider of werknemer  in de betrokken kmo (alsook hun echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner) zijn - op een fiscaal gunstige manier nieuwe aandelen van deze kmo verwerven. Het gaat dan meestal om een familielid of een vriend en staat daarom ook gekend als het zgn. vriendenaandeel. De bevriende aandeelhouder geniet dan gedurende vijf jaar een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het bedrag dat hij in de betrokken kmo investeert en het belastingkrediet kan oplopen tot maximaal € 1.875 per jaar vermits per persoon de inbreng beperkt is tot € 75.000 per jaar (€ 75.000 x 2,5% = € 1.875).

De kmo mag in dit verband totaal niet meer dan € 300.000 aan kapitaal ontvangen. Na de volstorting van het geïnvesteerde kapitaal moet er een “uitgifteovereenkomst vriendenaandeel” opgemaakt worden. Sinds 11 februari 2021 is het modelformulier daarvan beschikbaar  op de website van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV/z). Deze uitgifteovereenkomst moet vervolgens, binnen drie maanden na de volstorting van de vriendenaandelen, samen met het verslag over de uitgifteprijs overgemaakt worden aan PMV/z-Waarborgen nv om te registreren. Dit kan digitaal via vriendenaandeel@pmv.eu.